Wat is de juiste aanpak om individuele basketballers zo optimaal mogelijk te laten spelen? Voor coaches en atleten in de topsport is het een grote uitdaging om de belasting en belastbaarheid optimaal af te stemmen. Sport Data Valley en Forwardsports.tech werkten nauw samen binnen dit project. Tijdens de trainingen van de speelsters in het 3×3 programma deed Forwardsports.tech dagelijks metingen. Speelsters dragen een ‘tracker’ waarmee data worden verzameld over de hartslag. Ook meet de tracker hoe speelsters versnellen, afremmen en van richting veranderen op het veld. Alle data worden samengebracht in een dashboard, waardoor de coach direct kan zien wat er aan de hand is. In de praktijk leidt dit bij coaches tot veel nieuwe inzichten.

Training aanpassen

Bij één van de speelsters in de programma’s werd geconstateerd dat ze fysiek niet gewend was aan de inspanningen die er in wedstrijden van haar werd gevraagd. In trainingen zat haar performance onder het teamgemiddelde, en bij wedstrijden (scrimmages) zat deze boven het teamgemiddelde. Dat kwam omdat ze tijdens de trainingen niet vaak genoeg haar inzet liet zien die ze tijdens wedstrijden wel had.  Met het dashboard ‘in de hand’ kon de coach dit met haar bespreken. De inzet tijdens trainingen werd hierdoor aangepast en de prestaties van de speelster werden gemonitord over de tijd.

Inzicht

Een andere speelster liet een lage versnelling zien, maar zij had in een 5X5 situatie wel een hoge snelheid. De lage acceleratie laat zien dat de speelster niet de juiste motoriek had om te sprinten. Maar de coach zag op het dashboard data over versnelling en ook data over snelheid. Zo kreeg de coach het inzicht dat de snelheid wel aanwezig was. Deze speelster ging dus onder begeleiding specifiek trainen op startsnelheid en explosiviteit. Individuele speelsters kunnen gericht trainen op een onderdeel waar vooruitgang op te behalen is. Zonder dat het team die aanpassing hoeft te ondergaan.

Voortgang

Alle data worden dus samengebracht in een dashboard, waardoor de coach direct kan zien wat er aan de hand is. In de praktijk leidt dit bij coaches tot nieuwe inzichten. Op het dashboard staat een grafiek waar in één oogopslag zichtbaar is hoe de individuele speelsters scoren op de kritieke aspecten. Op basis van deze grafiek kan de coach zien hoe de belasting is geweest over de afgelopen periode, en dus of er sprake is van opbouw. Een flinke stap voorwaarts!

19 februari, 2021

Meer nieuws