SDV Inside: dé PaaS oplossing voor digitale sport- en beweegconcepten

Heb jij een eigen digitaal sport- en beweegconcept (in ontwikkeling)? Maak slim gebruik van onze SDV Inside PaaS oplossing voor data opslag, gestandaardiseerde oAuth voor authenticatie en autorisatie en plug&play tools om data te genereren zoals koppelingen met wearables en gevalideerde vragenlijsten. Met SDV Inside kies je voor optimale data veiligheid, gemak en lage kosten

Voor wie is SDV Inside?

De belangrijkste kenmerken op een rij:

Sport Data Valley: één landelijke infrastructuur voor sport- en beweegdata

Sport Data Valley is een maatschappelijke stichting – ondersteund door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, met de missie om met sport- en beweegdata een bijdrage te leveren aan een vitaler Nederland. Veiligheid van data staat bij ons voorop; net als data privacy. Zo staan alle data encrypted opgeslagen in Nederland en voldoet onze technologie aan de hoogste eisen op het gebied van privacy (o.a. METC goedgekeurd, geaudit (o.a DPIA), conform AVG, ELSA-label, ISO gecertificeerde IT-partner e.a.) . Wij moedigen sport- en beweegorganisaties aan gebruik te maken van onze faciliteiten voor hun eigen dataproducten en -diensten. Dat scheelt veel ontwikkeltijd (en daarmee kosten). Connect via onze API (documentatie is op te vragen via dennis@sportdatavalley.nl) en je kunt direct gebruik maken van onze infrastructuur.

De voordelen

Maatschappelijk prijsmodel

Sport Data Valley is een maatschappelijke stichting zonder winstoogmerk. We trachten daarom ook de kosten voor het gebruik van de SDV Inside API zo laag mogelijk te houden. Maandelijkse kosten voor het gebruik van SDV Inside worden berekend op basis van het aantal gebruikers, het aantal GB data-opslag en het aantal GB data in transit. Voor een prijsopgave op maat of meer informatie, neem contact op met Margot (margot@sportdatavalley.nl).