Beweegalliantie

Heel Nederland in beweging!

In 2040 moet 75% van de Nederlanders voldoen aan de beweegrichtlijnen. Om dit waar te maken is De Beweegalliantie opgericht. Een netwerkorganisatie die erin gelooft dat bewegen net zo normaal is als slapen, tandenpoetsen en het gebruik van je mobiele telefoon.

Sport Data Valley maakt onderdeel uit de Beweegalliantie. Ons aandeel?

Efficiënte en effectieve beleidskeuzes ten behoeve van beweegparticipatie

Het Wijkpaspoort Sport en Bewegen

Meer mensen in beweging brengen begint bij het maken van de juiste beleidskeuzes en het bepalen van de benodigde interventies. Inzichten uit data zijn hierin essentieel. Sport Data Valley ondersteunt beleidsmakers hierin. Dat doen we onder andere met het Wijkpaspoort Sport en Bewegen. In het Wijkpaspoort combineren we slim verschillende databronnen om tot vernieuwende en meer diepgaande inzichten te komen op wijk- of buurtniveau.

Wil je meer weten over het Wijkpaspoort Sport en Bewegen, neem dan contact op met Margot (margot@sportdatavalley.nl | 06-53798153).

Artificial intelligence om sport- en beweegparticipatie te voorspellen

Daarnaast ondersteunen we sport- en beweegorganisaties met datastrategie en specifieke datascience projecten. Zo zetten we onder andere artificial intelligence in en ontwikkelen we voorspelmodellen voor sport- en beweegparticipatie binnen bepaalde domeinen.

In beweging met behulp van data monitoring en technologie

Data en technologie zetten we ook direct in om mensen in beweging te brengen én houden. Een aantal concrete voorbeelden.

Prehabilitatie en rehabilitatie

Zet Sport Data Valley in om patiënten te monitoren en begeleiden in pre-habilitatie en rehabilitatie trajecten; van relatief laagdrempelige fysio trajecten tot rehabilitatie van patiënten na een zware operatie of behandeltraject. Patiënten kunnen eenvoudig – via wearables en vragenlijsten – inzicht krijgen in hun eigen gezondheid en welzijn en het effect van bewegen hierop. De patiënt is en blijft altijd eigenaar van zijn data maar kan deze data privacyproof met een behandelend arts delen ter begeleiding of met een onderzoeker ten behoeve van wetenschappelijk onderzoek.

Blessurepreventie

Blessures vormen nog steeds een belangrijke reden waarom mensen stoppen met bewegen; binnen alle leeftijden en op alle niveaus van sport en bewegen. De Blessuremonitor van Sport Data Valley stelt bewegers in staat hun eigen fysieke welzijn te monitoren, met behulp van in onderzoek gevalideerde maar eenvoudige vragenlijsten. Deze blessuremonitor wordt bijvoorbeeld in gezet binnen de sport maar ook binnen het sport- en beweegonderwijs.

Monitoring van welzijn

Inzicht in het eigen welzijn kan een trigger zijn tot meer bewegen. Met behulp van de Welzijnsmonitor binnen Sport Data Valley wordt data vanuit wearables verzameld en gecombineerd met data uit vragenlijsten over algemeen welzijn. Zet deze monitor in binnen een bedrijf ter stimulering van het mentaal welzijn en het voorkomen van uitval van medewerkers. Ook wordt deze monitor gebruikt in het onderwijs ten behoeve van studentenwelzijn. Uiteraard speelt ook hier bewegen een essentiële rol.

Data en technologie als trigger tot bewegen

Wie herinnert zich Pokemon GO nog? Dit technologisch product heeft menigeen in beweging gebracht. Zo zijn er uiteraard nog legio voorbeelden. Ook vanuit Sport Data Valley zijn er mogelijkheden om – met bijvoorbeeld gamification – specifieke doelgroepen in beweging te brengen en houden. Zet beweegchallenges voor studenten, loop met alle collega’s naar de maan of beweeg met de buren naar een beweegvriendelijkere buurt. De mogelijkheden zijn er!

Wil je meer weten over hoe data en technologie jouwe doelgroep in beweging kan brengen en houden,
neem dan contact op met Dennis (dennis@sportdatavalley.nl | 06-27263742)

Data verzamelen over beweeggedrag en -wensen

Sport Data Valley is bij uitstek geschikt om data te verzamelen over beweeggedrag en beweegwensen van specifieke doelgroepen. Dé manier om dat tegenwoordig te doen is via citizen science. Maar er zijn ook andere mogelijkheden.

Citizen science: betrek je doelgroep bij je onderzoek

Citizen science, ook wel burgerwetenschap, is zeer geschikt om te gebruiken op het onderwerp ‘bewegen’. Via de wearable connecties van Sport Data Valley kun je namelijk iedere beweging van je doelgroep volgen. Aanvullend kun je vanuit Sport Data Valley vragenlijsten onder deze zelfde doelgroep verspreiden, onder andere over hun beweegwensen. Hierbij geldt: alle data is van de deelnemer zelf en hij of zij deelt die privacyproof met de onderzoeker. De onderzoeker heeft alle data, op persoonsniveau direct bij elkaar.

Data als input voor monitoring van beleid en programma’s

Ben je verantwoordelijk voor het monitoren van de impact van gevoerd beleid of van specifieke programma’s? Vanuit Sport Data Valley kunnen we data aanleveren als input voor monitoring. Belangrijk is voor de start van een beleidsperiode of programma al na te denken over welke data nodig is ten behoeve van monitoring. Daar denken we graag in deze fase ook al in mee. Vervolgens kan via Sport Data Valley – en de deelnemers op het platform – de juiste data verzameld worden.

Let op: Sport Data Valley voert zelf geen beleids- of programmamonitoring uit.

Wil je meer informatie?

Wil je meer weten over hoe Sport Data Valley in te zetten in onderzoek naar bewegen? Neem dan contact op met Margot (margot@sportdatavalley.nl | 06-53798153).

Artikelen | Cases | Nieuws