Data analyseren binnen de Talentenmonitor

“We gaan een talentenmonitor opzetten, om de Nederlandse betaald voetbalclubs te helpen met het opleiden van hun talenten.“ Met dat voornemen kwam de KNVB omdat zij merken dat ze meer kunnen doen met data. Sport Data Valley, Brainsfirst, Soul2Goal en Han University of Applied Sciences zijn de partners in dit project. Data steward Lotte Lintmeijer van Sport Data Valley treft Frederike Zwenk, hoofd onderzoek KNVB regelmatig in #11, de innovatiehub van de KNVB in Zeist waar zij de Talentenmonitor ontwikkelen.

De talentenmonitor

Binnen de KNVB brengen we al enige jaren de instroom en doorstroom van spelers naar het betaald voetbal in kaart. Spelers doorlopen een voetbalopleiding bij een club. Gedurende hun loopbaan zien wij waar ze terechtkomen en hoeveel wedstrijden ze spelen. We monitoren dat en we merken dat clubs er ook naar vragen”, zegt Frederike Zwenk. “Om nog meer inzicht te krijgen in de cognitieve, fysieke en mentale vaardigheden van de voetballers gaan we met de Talentenmonitor nu actief data verzamelen bij de jeugdteams van verschillende clubs. Dat is een nieuwe ontwikkeling.”

Het brede belang

Met betrekking tot talentontwikkeling is er nog een wereld te ontdekken. Hoe ontwikkelen een jonge talentvolle spelers zich bijvoorbeeld over de tijd? Zwenk: “We zijn niet gericht op de selectie van de individuele spelers, maar op ondersteuning van de clubs bij talentontwikkeling.” Ook Lintmeijer is gericht op het brede plaatje. “Wanneer er teams van verschillende clubs deelnemen aan dit project kunnen we de data vergelijken. Dat leidt per opleiding tot nieuwe inzichten. We zetten daar op in, want het is voor ieder voetbaltalent van belang om zo optimaal mogelijk te worden opgeleid.”

De clubs kunnen vrijwillig deelnemen aan de Talentenmonitor. Het is gericht op mannelijke jeugdspelers in de leeftijdscategorie Onder 13 tot en met Onder 21 jaar. Per jaar zijn er twee meetmomenten waarop de spelers verschillende testen afnemen. Zo vullen zij een vragenlijst in om inzicht te krijgen in hun mentaal welbevinden, spelen zij computergames om hun cognitieve ontwikkeling in kaart te brengen en wordt hun fysieke en motorische ontwikkeling op het veld getest. De KNVB zal bij het verzamelen van data in de “meidenlijn” zelf de regie in handen nemen door te gaan testen in het Jeugdplan Nederland en binnen de nationale teams.

Pilot

Inmiddels heeft er een pilot plaatsgevonden bij Vitesse en FC Den Bosch waar meerdere jeugdteams aan hebben deelgenomen. Zwenk: “ We waarderen dat de ouders en spelers oog hebben voor het algemeen belang van dit soort onderzoek. Hun medewerking is essentieel bij de totstandkoming van de Talentenmonitor.” Sport Data Valley helpt met de data analyses en is nauw betrokken bij dit project waarin wetenschappers en sportprofessionals samen komen.

“Samenwerken met Sport Data Valley is voor ons een natuurlijk gegeven, want binnen het Sportinnovator netwerk weten we elkaar al langer goed te vinden”, zegt Zwenk. “Als het gaat om sport en beweegdata heeft Sport Data Valley de capaciteit en expertise die aansluit bij onze plannen met de Talentenmonitor. Wanneer de coronamaatregelen het toelaten hopen we in oktober bij meer clubs langs te kunnen gaan om data te verzamelen. We willen de komende jaren een database opbouwen waar we in de toekomst veel uit kunnen leren.”

5 augustus, 2021

Meer nieuws