Sport Knowhow XL: Sport Data Valley wordt een zelfstandige stichting

2 februari, 2023

Sport Data Valley zal vanaf begin april aanstaande door het leven gaan als zelfstandige stichting. Het door Sportinnovator ontwikkelde platform moest op zoek naar een nieuw businessmodel, omdat de ZonMw-subsidie eind 2022 ophield. “We willen Sport Data Valley positioneren als nationale data-analyseinfrastructuur voor onderzoek, onderwijs en praktijk”, vertelt Margot van Beusekom, die de verzelfstandiging van het platform als managing director ad interim vormgeeft.

door: Leo Aquina | 2 februari 2023

Margot van Beusekom nam het stokje over van Auke Damstra, die in december na vijf jaar afscheid nam als managing director van Sport Data Valley (SDV). Damstra leidde het door Sportinnovator geïnitieerd consortium van de universiteiten in Amsterdam (VU), Leiden, Twente, Delft en de Hogeschool van Amsterdam. NOC*NSF was naast de consortiumpartners betrokken in de stuurgroep. Dat komt er in de toekomst anders uit te zien.

Missie en visie

“Harry van Dorenmalen van het Topteam Sport vroeg mij vorig jaar mee te denken”, vertelt Van Beusekom, die vanuit haar eigen Firma Leef! sportorganisaties ondersteunt op het gebied van strategie, beleid en innovatie. Vanwege het opdrogen van de subsidiestroom stond het voortbestaan van SDV op de tocht. Van Beusekom: “We moesten de vraag stellen of er nog een bestaansreden was voor SDV. Het antwoord was ja, dus we moesten op zoek naar een businessmodel voor SDV als zelfstandige organisatie.” SDV formuleerde een missie: met sport- en beweegdata een bijdrage leveren aan een vitaler Nederland.

Van Beusekom legt uit: “We gaan uit van de visie ‘samen meer impact maken’. De kracht van SDV zit in het feit dat we één open infrastructuur hebben voor onderzoek, onderwijs en praktijk. Het gaat om open analyses en open data. Dit geeft een grote leercurve en de domeinen versterken elkaar.” Van Beusekom onderscheidt vier proposities: “In onderzoek is SDV snel, eenvoudig, veilig en privacy proof; in het onderwijs leren studenten werken met data, analyse en monitoring; voor coaches levert SDV individuele- en teammonitoring en trainingsschema’s op maat en beleidsmakers kunnen dankzij inzichten vanuit data effectieve en efficiënte keuzes maken. Deze vier proposities versterken elkaar enorm als iedereen meedoet. Hoe meer databronnen, hoe groter de relevantie voor onderzoek. Hoe meer analyses en modellen vanuit de wetenschap, hoe meer learnings voor de praktijk. Uiteindelijk moet dit onder meer leiden tot minder blessures door goede monitoring en tijdig ingrijpen, beter inzicht in sportplezier en de drijfveren hierachter en meer medailles vanwege de voorsprong door inzichten uit de data.“

Businessmodel

“Bij die visie past geen commercieel model”, legt Van Beusekom uit. “De kracht is neutraliteit. Het maatschappelijk nut is breed, daarom wilden we het nadrukkelijk als maatschappelijke organisatie neerzetten en hebben we gekozen voor een stichting. Veiligheid van data en data privacy staan hierin ook bovenaan. Een commercieel model zou een gevoel van dataverkoop met zich mee kunnen brengen.”

Het businessmodel van de nieuwe stichting is gebaseerd op partnerships. “Het partnershipmodel is de basis, maar in de eerste jaren mikken we voor een deel van de basisfinanciering op publieke gelden”, aldus Van Beusekom. “We streven naar een open infrastructuur. Iedereen die iets maakt met behulp van SDV laat ook weer wat achter voor anderen. De partijen die gebruik maken van SDV vormen ook de basis van de financiering.”

Privacy

Hoewel Van Beusekom spreekt van een open model, is de data van SDV niet voor iedereen toegankelijk: “Sowieso heb je een account nodig om toegang te krijgen tot SDV. Bovendien kun je als eigenaar van een databron zelf bepalen wie je toegang geeft tot die data. Dat is privacy-technisch allemaal heel goed geregeld. Als we met partijen praten die datasets beschikbaar hebben, ligt altijd de vraag op tafel hoe het zit met de toegankelijkheid.”

SDV is niet alleen een bron waar mensen data kunnen stallen, maar het biedt ook gereedschappen om data te genereren. “Dat zijn faciliteiten in de infrastructuur die we graag toegankelijk willen maken voor heel Nederland. Daarbij kun je denken aan coaches, trainers, en bijvoorbeeld ook fysiotherapeuten, lifestylecoaches, enzovoort”, legt Van Beusekom uit.

Er is ook een aantal commerciële sportteams dat gebruik maakt van SDV, zoals TalentNED. Toch is SDV niet alleen bedoeld voor topsportdoeleinden. “Het is wel ontstaan vanuit topsport, maar je ziet de afgelopen jaren echt een verschuiving naar breedtesport en vitaliteit. Daar zal zeker het groeimodel in zitten de komende jaren, ook in verbinding met gezondheidszorg”, vertelt Van Beusekom. “NOC*NSF heeft voor specifieke topsportoplossingen Smartabase, een uitgebreid Athlete Management System dat wordt gebruikt door NOC*NSF en de topsportbonden.” Smartabase is niet toegankelijk voor de breedtesport. Van Beusekom: “SDV biedt eenvoudige monitoring aan alle trainers/coaches in de breedtesport. Hiermee professionaliseren we het kader, gaan we blessures beter tegen en verhogen we sportplezier. Embedded scientists willen graag de data vanuit Smartabase analyseren in combinatie met andere databronnen. Dat kan niet in Smartabase, maar dat kan wel in SDV, als we de data vanuit Smartabase (via een API) hierin kunnen laden.”

Partners

Op het moment van spreken is SDV nog een stichting in oprichting. “We hebben het voortbestaan voor 2023 geborgd, met vier medewerkers die via hun respectievelijke universiteiten fulltime voor SDV werken. Dat is echter de minimale begroting en er is zoveel meer potentie om impact te maken met data.” Welke partners zijn inmiddels bij SDV betrokken? Van Beusekom: “Een aantal universiteiten en hogescholen heeft zich al daadwerkelijk vastgelegd en een aantal andere organisaties heeft een letter of intent getekend. Daarnaast lopen positieve gesprekken met verschillende sportorganisaties.” Het oprichten van de stichting moet in maart rond zijn. Van Beusekom: “We werken nu met de notaris aan de statuten en we hebben een Raad van Toezicht waar ik heel trots op ben, met Martin Olde Weghuis uit het Topteam Sport, Joëlle Staps (Managing Director bij Sportworx) en Hiek van der Scheer (Chief Data & Analytics Officer bij Aegon).”