Sport Data Valley x Innovation Clubhouse

3 april, 2024

Sport Data Valley slaat de handen ineen met de Gemeente Amsterdam en de Technische Universiteit Delft voor een 0-meting en monitoring van het Innovation Clubhouse. Dit project is bedoeld om de impact van het Innovation Clubhouse te meten. Binnen het project wordt gebruikt gemaakt van de Sport Data Valley infrastructuur die verschillende databronnen veilig bij elkaar brengt. De analyse zelf wordt gedaan door de andere partners.

Het Innovation Clubhouse is een initiatief dat gericht is op het bevorderen van innovatie en duurzaamheid binnen sportclubs en sportfaciliteiten. Het biedt een platform voor sportorganisaties, gemeenten, bedrijven en andere belanghebbenden om samen te werken aan het ontwikkelen en implementeren van innovatieve oplossingen voor uitdagingen op het gebied van sportinfrastructuur, sportparticipatie, duurzaamheid en meer. Het Innovation Clubhouse streeft ernaar om sportclubs toekomstbestendig te maken en hun impact op de gemeenschap te vergroten door middel van technologische, sociale en milieu gerelateerde initiatieven.

De onafhankelijkheid van Sport Data Valley wordt enorm geprezen namens Simon van Gemeente van Amsterdam en benadrukt het belang van privacybescherming. “Ik waardeer ook de gebruiksvriendelijkheid van de diensten van Sport Data Valley. Dat scheelt ons enorm veel werk.” De KPI’s zijn nog niet vastgesteld, er moeten nog gesprekken voor gehouden worden.

Impact monitoren

De nulmeting zal dienen als startpunt voor het monitoren van de impact van het Innovation Clubhouse. Daan van TU Delft: “TU Delft wil maatschappelijk, duurzaamheid en sociaal als belangrijkste thema’s zien terugkomen. Hoe is de situatie nu? En dat wil je meten?” Sport Data Valley speelt hierbij een cruciale rol met de neutrale data-infrastructuur. Door verschillende databronnen op een veilige manier bij elkaar te brengen biedt Sport Data Valley een solide basis voor het verzamelen van gegevens. Zo kunnen de partners vervolgens aan de slag met de analyse en het verder ontwikkelen van Innovation Clubhouse.