SDV is verzelfstandigd!

4 juli, 2023

We gaan vijf jaar terug in de tijd… Sportinnovator en het consortium van de VU Amsterdam, Universiteit Leiden, TU Delft, Hogeschool van Amsterdam en de Universiteit Twente nemen het initiatief voor een data infrastructuur voor sport en bewegen. Het doel: met data een belangrijke bijdrage leveren aan een vitaler Nederland en het behalen van de top 10 topsportambities. Vijf jaar later staat er een sterke en onderscheidende infrastructuur en zijn er meer dan 120 projecten met Sport Data Valley succesvol uitgevoerd; in de topsport, de breedtesport, binnen het beweegdomein en de zorg. Daar zijn we trots op!

Sport Data Valley is de nationale data analytics infrastructuur voor sport, bewegen en gezondheid

Sport Data Valley gaat nu zelfstandig door. Het project is officieel afgerond, de rapportages zijn ingeleverd. Sport Data Valley stapt onder vleugels van haar oprichters en consortiumpartners vandaan en is per 1 april 2023 ondergebracht in een stichting. We hebben gekozen voor een stichting om de maatschappelijke, neutrale en wetenschappelijke waarde van SDV te behouden. SDV heeft geen winstoogmerk en is dienend aan onderzoek, onderwijs, beleid en de praktijk. Sport Data Valley is de veilige datahub; de neutrale broker en dé expert of het gebied van sport en bewegen en data. Onze visie is: samen meer impact maken. Wij brengen data bij elkaar om meer inzichten mogelijk te maken en we brengen mensen en organisaties (met vraag en/of aanbod) bij elkaar om de gehele sport- en beweegbranche te versterken.

We zijn er trots op dat we Joelle Staps, Martin Olde Weghuis en Hiek van der Scheer mogen verwelkomen als de leden van de Raad van Toezicht van Stichting Sport Data Valley. Zij denken, doen en duwen mee om met Sport Data Valley een zo groot mogelijke bijdrage te leveren aan een vitaler Nederland en betere topsportprestaties.

Wil je meer weten over wat Sport Data Valley voor jou kan betekenen? Neem dan contact op via info@sportdatavalley.nl , dan drinken we een keer een kop koffie.