Professionaliseren van trainers/ coaches: sporters beter begeleiden met behulp van monitoring

8 mei, 2023

Professionaliseren van kader staat hoog op de agenda

We weten hoe belangrijk de trainer/coach is voor sporters. Een goede trainer/coach verhoogt sportplezier, haalt het beste in sporters naar boven en draagt zorg voor het fysiek en mentaal welzijn van sporters. Het is daarom terecht dat dit thema expliciet benoemd wordt in onder andere het Sportakkoord II en de NOC*NSF Sportagenda 2032.

Sport Data Valley helpt trainers/coaches verder te professionaliseren

Het professionaliseren van trainers/coaches betekent onder andere het bieden van (digitale) tools om hun ‘werk’ beter te kunnen doen. Sport Data Valley biedt trainers de mogelijkheid hun sporters digitaal te monitoren met vragenlijsten; op verschillende aspecten, zoals:

  • Trainingsbelasting
  • Fysieke- en gezondheidsklachten en blessures
  • Vitaliteit en algeheel welzijn
  • Sportplezier

Dit zijn wetenschappelijk gevalideerde vragenlijsten die veelal al in de topsport worden gebruikt. Sport Data Valley maakt deze ook toegankelijk voor alle sporters in Nederland. Kijk voor een totaaloverzicht aan vragenlijsten op sportdatavalley.nl. Uiteraard is het ook mogelijk nieuwe vragenlijsten toe te voegen.

Hoe werkt het? 6 eenvoudige stappen

1.

De trainer maakt een ‘trainers profiel’ aan op Sport Data Valley, vraagt zijn sporters een ‘sporter profiel’ aan te maken en nodigt de sporters uit voor een gezamenlijke groep.

2.

De sporter maakt zijn profiel aan op sportdatavalley.nl. De sporter koppelt eventueel zijn trackers/wearables aan zijn account.

3.

De sporter geeft zijn trainer toegang tot zijn data. Dit is volledig privacy-proof ingeregeld. De sporter blijft te allen tijden zelf eigenaar van zijn data.

4.

De trainer stelt in welke vragenlijsten hij zijn sporters met welke regelmaat wilt laten invullen.

5.

De sporter ontvangt op de door de trainer bepaalde momenten een SMS/e-mail met een directe link naar zijn persoonlijke vragenlijst (geoptimaliseerd om in te vullen vanaf mobiel).

6.

De trainer heeft in zijn dashboard overzicht over al zijn sporters. Uiteraard heeft de sporter ook zelf inzicht in zijn eigen data.

Wil je met jouw trainers/coaches aan de slag met digitale monitoring? Sport Data Valley ontwikkelt momenteel een e-learning module om trainers/coaches op weg te helpen.

Case: KNGU bed monitoring via Sport Data Valley in binnen de trainersopleiding

“Monitoring van sporters door coaches in de breedtesport is een belangrijke stap in professionalisering. Het stimuleert trainer-coaches structureel aandacht te hebben voor thema’s als blessurepreventie en algeheel welzijn naast de sporttechnische voortgang van sporters”.

Nina Oosterloo; productmanager KNGU

De eerstvolgende groep KSS3 trainers in opleiding leert binnenkort werken met monitoring en het gebruik van SDV. Zij zetten dit vervolgens in gedurende hun gehele opleidingstraject.

Kans! Dataverzameling voor overkoepelende inzichten en onderzoek

Heb je als sportaanbieder of sportorganisatie behoefte aan inzicht op totaalniveau? Wil je bijvoorbeeld in de gaten houden hoe het – in de breedte – met vitaliteit of sportplezier binnen jouw sport gaat? Of wil je onderzoek doen naar blessures? Dat kan! Daarvoor is het nodig binnen Sport Data Valley een zogenaamd ‘onderzoeker’ profiel aan te maken. Vraag vervolgens sporters hun data niet alleen met de trainer/coach te delen maar ook met deze onderzoeker. Dat kan een werknemer binnen de eigen sportorganisatie zijn, bijvoorbeeld een embedded scientist. Maar dat kan ook een extern onderzoeker zijn die hierbij ondersteunt.

Data delen met een vertrouwenspersoon

Wil de sporter bepaalde data niet met de eigen trainer delen – bijvoorbeeld om persoonlijke redenen – maar wel met bijvoorbeeld een vertrouwenspersoon, dat kan ook. Op deze manier geef je sporters de kans zich – in de praktijk en dus op regelmatige basis – te uiten over belangrijke zaken als sportplezier, blessures en algehele vitaliteit. De vertrouwenspersoon heeft inzicht in de data op totaal- en op individueel niveau en kan, als nodig, op basis hiervan actie ondernemen.

Heb je hulp nodig met het opzetten van onderzoek, het onboarden van trainers/coaches en/of sporters, het analyseren van data, etc.: vraag het Sport Data Valley team om met je mee te denken.

Concluderend: drie vliegen in één klap

Het gebruik van monitoring via Sport Data Valley biedt vele kansen!

1

Monitoring van sporters – door trainers/coaches – via Sport Data Valley draagt direct bij aan het professionaliseren van deze trainers/coaches

2

Omdat trainers/coaches handelen naar de inzichten vergroten zij hiermee sportplezier, verbeteren prestaties en verhogen fysiek en mentaal welzijn van sporters

3

Monitoring van sporters biedt kansen voor grootschalige dataverzameling en onderzoek (in praktijk); wat belangrijke inzichten oplevert.

Veel meer mogelijkheden voor trainers/coaches!

Naast het monitoren van sporters, biedt Sport Data Valley trainers ook de mogelijkheden persoonlijke trainingsschema’s op te stellen voor sporters. Combineer de trainingsschema’s met de resultaten vanuit monitoring om de trainingsintensiteit te optimaliseren per sporter. Ook zijn er sport specifieke dashboards beschikbaar waarop je alle data eenvoudig kunt verzamelen? Ook hiervoor geldt dat kennis, ervaring en tools vanuit de topsport vertaald zijn naar gebruik voor alle sporters: zeer eenvoudig in gebruik. Wil je meer weten, neem dan contact op met het Sport Data Valley team (info@sportdatavalley.nl).