Sport Data Valley

SDV is dé data analyse infrastructuur voor sport, bewegen en gezondheid

In onderzoek, onderwijs én praktijk.
Onze visie: delen is vermenigvuldigen. Open infrastructuur, open analyses, methoden en modellen en open data. Zo dragen wij ons steentje bij aan een vitaler Nederland.

Sport Data Valley voor onderzoek

Snel, eenvoudig, veilig en privacy proof onderzoek met sport- en beweegdata

Sport Data Valley in het onderwijs

Studenten leren werken met sport- en beweegdata, analyse en monitoring

Sport Data Valley voor trainers

Individuele- en teammonitoring en trainingsschema’s op maat

Sport Data Valley voor beleidsmakers

Effectieve en efficiënte beleidskeuzes dankzij vernieuwende inzichten vanuit data

MOOI in beweging
Data en technologie in onderzoek en innovatie

Sport Data Valley biedt verschillende mogelijkheden voor onderzoekers en praktijkpartners binnen het MOOI in beweging programma

Onze dienstverlening

De SDV infrastructuur is gebouwd voor sport- en beweegdata.

  • Eén platform voor het verzamelen, opslaan en analyseren van data.
  • Eén platform voor onderzoekers, docenten, trainers/coaches, beleidsmedewerkers, etc – in sport, bewegen én gezondheid.
  • Volledig juridisch, ethisch en privacy proof. Dataopslag veilig in Europa.
  • Plug&play te gebruiken.
  • Gestandaardiseerde digitale informed consent voor onderzoek.
  • Innovatief en adaptief platform dankzij het gebruik van de nieuwste technologieën en ontwikkelingen.
  • Open infra | open analyses | open data.

Opleiding en training

Sport Data Valley biedt een aantal standaard trainingen (o.a. monitoring, Python, R, etc.). Daarnaast ontwikkelen we opleidingen op maat.

Netwerk en events

Sport Data Valley verbindt partners in het ecosysteem van sport, bewegen en gezondheid en bezoekt en organiseert op regelmatige basis bijeenkomsten en evenementen.

Matchen vraag en aanbod

Sport Data Valley koppelt datavraagstukken vanuit de praktijk (o.a. vanuit embedded scientist, beleidsmakers, etc.) aan onderzoekers en/of studenten.

Sport Data Valley: één landelijke infrastructuur voor sport- en beweegdata

Sport Data Valley is een maatschappelijke stichting – ondersteund door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, met de missie om met sport- en beweegdata een bijdrage te leveren aan een vitaler Nederland. Veiligheid van data staat bij ons voorop; net als data privacy. Zo staan alle data encrypted opgeslagen in Nederland en voldoet onze technologie aan de hoogste eisen op het gebied van privacy (o.a. METC goedgekeurd, geaudit (o.a DPIA), conform AVG, ELSA-label, ISO gecertificeerde IT-partner e.a.) . Wij moedigen sport- en beweegorganisaties aan gebruik te maken van onze faciliteiten voor hun eigen dataproducten en -diensten. Dat scheelt veel ontwikkeltijd (en daarmee kosten). Connect via onze API (documentatie is op te vragen via dennis@sportdatavalley.nl) en je kunt direct gebruik maken van onze infrastructuur.

De voordelen

Artikelen | Cases | Nieuws

Het Sport Data Valley Team

Margot van Beusekom

Managing Director

Dennis van Kooij

Product Owner

José Coutinho

Software Engineer

Sport Data Valley werkt onder andere samen met