Over Sport Data Valley

Over Sport Data Valley

Sport Data Valley is de nationale data infrastructuur voor sport, bewegen en gezondheid; in onderzoek, onderwijs én praktijk. Sport Data Valley is sinds 2018 ontwikkeld op initiatief van Sportinnovator en in samenwerking met de TU Delft, de universiteit Leiden, de VU Amsterdam, de Universiteit Twente en de Hogeschool van Amsterdam. Sport Data Valley is in 2023 verzelfstandigd in een onafhankelijke maatschappelijke stichting.

Onze missie en visie

Sport Data Valley heeft de missie met sport- en beweegdata een bijdrage te leveren aan een vitaler Nederland. En aan verbeterde topsportprestaties. Het is hierin onze visie dat we ‘samen meer impact maken’. Dat doen we door samenwerking te stimuleren en realiseren tussen onderzoek, onderwijs, beleid en de sportpraktijk op het gebied van data – met één gedeelde infrastructuur als basis.

Onze activiteiten bestaan voornamelijk uit:

 • Het beheren en doorontwikkelen van de Sport Data Valley infrastructuur
 • Het stimuleren van het gebruik van deze infrastructuur binnen het gehele sport- en beweegdomein
 • Het verbinden van vraag (vanuit de praktijk) aan aanbod (vanuit kennis- en onderwijsinstellingen) op het gebied van data
 • Het ondersteunen van organisaties in onderzoek en data vraagstukken

Onze organisatie

Sport Data Valley bestaat uit een klein team van software engineers, datascientists en projectmanagers en een flexibele schil met experts vanuit het gehele netwerk aan kennis- en onderwijsinstellingen. Onze structuur kent een directeur-bestuurder, een Raad van Toezicht en een investeringscommissie die mede bepalend is over de doorontwikkeling van de infrastructuur.

SDV Hubs

Sport Data Valley werkt vanuit verschillende SDV Hubs door Nederland. Vanuit deze hubs werken we samen met onze partners in de regio en ondersteunen we lokale projecten. Wil je in jouw regio ook meer doen met sport- en beweegdata, neem dan vooral contact op.

  • AISS Amsterdam – de Boelelaan Amsterdam
  • Thialf Heerenveen
  • KNVB, Zeist
  • Universiteit Twente
  • Apeldoorn (per 1 januari)

Het Sport Data Valley Team

Margot van Beusekom

Managing Director

Dennis van Kooij

Product Owner

José Coutinho

Software Engineer

Raad van Toezicht

Joelle Staps

Martin Olde Weghuis

Hiek van der Scheer

Investeringscommissie

Naast de Raad van Toezicht kent onze structuur een investeringscommissie. De partners van Sport Data Valley – de gebruikers zoals kennisinstellingen en sportorganisaties – krijgen een plek in deze investeringscommissie. De investeringscommissie is mede bepalend in de prioritering in de doorontwikkeling van de infrastructuur.

Stichting Holding SDV en Stichting Sport Data Valley

Om privacy en veiligheid van data te garanderen bestaat uit Sport Data Valley uit twee gelieerde stichtingen. Stichting Holding SDV is de stichting in het beheer van het intellectueel eigendom en verantwoordelijk voor de infrastructuur en de data. Deze stichting verleent Stichting Sport Data Valley het recht deze infrastructuur te gebruiken ten behoeve van het realiseren van de missie om met sport- en beweegdata een bijdrage te leveren aan een vitaler Nederland.

Sport Data Valley

Algemene informatie

Stichting Holding SDV

KvK nummer: 89566718

Stichting Sport Data Valley

KvK nummer: 89566831

Artikelen | Cases | Nieuws