Klimmers kiezen voor veilige data opslag bij SDV

12 februari, 2024

Stichting Veiligheid Klimsport (SVK) houdt sinds een aantal jaar een ongevallenregistratie bij van incidenten tijdens het klimmen of boulderen. SVK is opgericht om de veiligheid van de klimsport in Nederland te bevorderen. Hoe krijgen we de boulderhallen veiliger en wat zijn de meest voorkomende blessures? Om de juiste veiligheidsmaatregelen te treffen is het handig om eerst cijfers te verzamelen.

Eenduidige dataverzameling

Jakke Clijsen (SVK): ‘We verzamelen al een aantal jaar data over ongevallen en blessures in boulderhallen. Dit deden we altijd zelf, maar we waren toe aan een verbeterslag. Stellen we bijvoorbeeld de juiste vragen?’ Dat is één van de redenen dat Stichting Veiligheid Klimsport bij Sport Data Valley aanklopte om hen te helpen. De huidige vragenlijsten werden geïmplementeerd in het platform en er werd meegedacht over het eenduidig verzamelen van data. Via het SDV platform kunnen de, veelal commerciële aanbieders van boulderhallen, hun data op een veilige manier en geanonimiseerd aanleveren. Er komen geen andere platforms of mailtjes onderling aan te pas. Iedere boulderhal kan haar eigen data inzien en delen met SDV voor de (half)jaarlijkse rapportage.

95% van de letsels ontstaat door vallen

Jakke: ‘Dataverzameling is een belangrijk onderdeel geworden van SVK, omdat we met cijfers kunnen onderbouwen hoe blessures ontstaan. Ongeveer 95% van de letsels heeft te maken met vallen. Dat klinkt logisch, maar er werd ook vaak gedacht dat letsels ontstonden doordat mensen op elkaar vallen. Dat gebeurt eigenlijk heel weinig.’ Boulderhallen registreren alle letsels waarvoor minimaal een ice-pack nodig is. Naast de cijfers over letsels worden ook gegevens over bezoekersaantallen gevraagd, zodat SDV een landelijk incidentiecijfer kan berekenen. Zo kunnen de incidenten tijdens het boulderen vergeleken worden met de incidenten in andere sporten. Jakke: ‘We zien dat er relatief veel enkelletsels ontstaan door vallen. Nu we dit weten kunnen we leren van sporten waar dit ook vaak voorkomt. Moeten we bijvoorbeeld een judorol aanleren tijdens jeugdtrainingen? Of moeten we de matten aanpassen? Dat zijn vragen waar we nu mee aan de slag kunnen. Maar hoever ga je? Sommige (kleine) risico’s horen ook bij de sport.’

Samenwerking

Sport Data Valley en Stichting Veiligheid Klimsport werken nu enige tijd samen. Jakke: ‘We hebben al veel geleerd over AVG-wetgeving en dataverzameling. We vinden de samenwerking erg prettig. SDV weet waar ze het over hebben en maken altijd tijd om mee te denken. Het is fijn om samen te werken met een lokale partij met kennis van zaken. Ik kan gewoon bellen als ik een vraag heb.’

Ben je als (sport)organisatie ook op zoek naar een neutrale partij voor jullie dataverzameling? Neem dan contact op met Margot van Beusekom.