Mooi in beweging

MOOI in beweging

Data en technologie in onderzoek en innovatie

Sport Data Valley biedt verschillende mogelijkheden voor onderzoekers en praktijkpartners binnen het MOOI in beweging programma

7 plug & play proposities voor MOOI in Beweging

1. Data homebase

Gebruik de Sport Data Valley infrastructuur om – binnen het consortium of een selectie betrokken onderzoekers – data veilig op te slaan en privacyproof te delen.

2. Data generator

Genereer data van specifieke doelgroepen met behulp van wearables en/of vragenlijsten (bestaand en nieuw te ontwikkelen / te integreren). Eenvoudig te gebruiken binnen bijvoorbeeld citizen science.

3. Monitor

Monitor en begeleidt specifieke doelgroepen (sporters, burgers, patiënten; bijvoorbeeld in longitudinaal onderzoek) met behulp van wearables en/of vragenlijsten en meet directe impact van interventies en innovaties.

4. Data marketplace

Zoek en vind relevante databronnen (bestaande onderzoekdata, open data, e.a.) ten behoeve van onderzoek binnen de Sport Data Valley Data marketplace.

5. Analysis library

Maak slim (her)gebruik van reeds ontwikkelde analyses, modellen en scripts.

6. Expertise

Zet Sport Data Valley expertise in ter ondersteuning in bijvoorbeeld het opzetten van data onderzoek, het uitvoeren van data analyse, het schrijven scripts en het ontwikkelen van modellen.

7. Dashboards & reports

Zet Sport Data Valley in om te ondersteunen in het (eenmalig of continu) visualiseren van data ten behoeve van interpretatie in onderzoek en innovatie.

Concrete ideeën en inspiratie

Citizen science

Zet Sport Data Valley in om bewoners te betrekken bij sportbeleid, onderzoek en innovatie. Volg sport- en beweegactiviteiten met wearables en genereer persoonlijke inzichten via vragenlijsten. Veilige opslag, juridisch- en privacyproof, plug & play beschikbaar en eenvoudig in gebruik

Data & technologie als stimulans

De Sport Data Valley infrastructuur maakt het mogelijk data veilig te delen met derde partijen. Sport Data Valley kan ook optreden als neutrale broker. Zo kunnen wij databronnen – van verschillende organisaties – bij elkaar brengen, analyses uitvoeren en resultaten delen met de betrokken partijen.

Directe impactmeting (lokale) initiatieven

De Sport Data Valley infrastructuur maakt het mogelijk data veilig te delen met derde partijen. Sport Data Valley kan ook optreden als neutrale broker. Zo kunnen wij databronnen – van verschillende organisaties – bij elkaar brengen, analyses uitvoeren en resultaten delen met de betrokken partijen.

Longitudinaal onderzoek

De Sport Data Valley infrastructuur maakt het mogelijk data veilig te delen met derde partijen. Sport Data Valley kan ook optreden als neutrale broker. Zo kunnen wij databronnen – van verschillende organisaties – bij elkaar brengen, analyses uitvoeren en resultaten delen met de betrokken partijen.

De belangrijkste voordelen van
Sport Data Valley op een rij

  • Eén infrastructuur voor verzamelen, opslag én analyse van sport- en beweegdata.
  • Veilige data opslag in Nederland.
  • Tijd- en kostenbesparing in dataverzameling: gestandaardiseerde en digitale informed consent en standaard wearables en vragenlijsten beschikbaar (o.a. blessures, welzijn en trainingsload).
  • Juridisch-, ethisch- en privacyproof: ELSA-label, goedgekeurd door METC, geaudit (o.a. DPIA), conform AVG en ISO-gecertificeerde software partner.
  • Innovatief en adaptief: altijd de laatste technologieën en sport & data expertise beschikbaar.
  • Breed in te zetten in onderzoek: van longitudinaal onderzoek met een groot cohort tot pilots en multidisciplinaire analyses.
  • Toegang tot een groeiende collectie aan bestaande databronnen (data marketplace), analyses, methodes en modellen (analysis library).

Wil je meer informatie?

Voor meer informatie, inspiratie en overleg hoe SDV jouw onderzoek kan ondersteunen, neem contact op met Margot: margot@sportdatavalley.nl
of Dennis: dennis@sportdatavalley.nl

Artikelen | Cases | Nieuws