Wat zijn de Sport Data Valley labs?

Via de (offline) Sport Data Valley labs kunnen sportorganisaties, bedrijven, overheden en kennisinstellingen advies vragen over het beheren en analyseren van hun data. Lees meer over de labs op https://www.sportinnovator.nl/labs/

Wat zijn de Sport Data Valley labs?

Hoe gaat Sport Data Valley om met privacy?

Data privacy is de belangrijkste kernwaarde van SDV, de data is van de gebruiker/sporter en SDV zal nooit persoonlijke data verkopen.

Hoe gaat Sport Data Valley om met privacy?

Wat doet Sport Data Valley aan beveiliging?

Alle data staat op beveiligde servers in Europa. Om je account extra te beveiligen kun je bovendien tweefactorauthenticatie instellen, waardoor je niet enkel een wachtwoord, maar ook een speciale code

Wat doet Sport Data Valley aan beveiliging?